Đọc chính tả bằng tiếng Anh.
Luyện viết từ chính tả là một cách hoàn hảo để cải thiện việc học tiếng Anh. Bằng cách nghe phiên bản nói của văn bản, bạn sẽ nghe được cả cách phát âm và trật tự từ tự nhiên. Bằng cách nghe, đọc và phát âm những gì bạn nhìn thấy, bạn cũng sẽ cải thiện khả năng nắm bắt tiếng Anh của mình. Chúng tôi có hàng trăm bài viết chính tả trực tuyến dành cho người mới bắt đầu cho đến học sinh nâng cao.
Làm thế nào nó hoạt động?
Lắng nghe cẩn thận tập tin âm thanh. Người nói sẽ đọc mỗi câu hai lần. Khi ở tốc độ bình thường, sau đó giảm tốc độ xuống để viết dễ dàng hơn. Bạn có thể phát lại các tập tin này nếu cần.
Viết văn bản vào trường văn bản.
Sau khi hoàn tất, bạn có thể nhấp vào nút để đánh giá chính tả của mình.
Chúng tôi ngay lập tức kiểm tra và sửa văn bản của bạn, cho phép bạn phát hiện lỗi và nhận điểm cuối cùng.
« back to dictation

Evaluation of the dictation

Rạp chiếu phim


You wrote out of words correctly.

Rạp chiếu phim

Cô Annanew
American English


Write the text into this text field:


0 of 94 words written
DMCA.com Protection Status